Felszerelések

Az alpintechnika során alkalmazott felszerelések és egyéni védőeszközök
használatára vonatkozó követelmények
Az alpintechnika alkalmazása során valamennyi munkavállalónak rendelkeznie kell a biztonságos munkavégzéshez szükséges felszereléssel és egyéni védőeszközzel. Az egymás felett kialakított munkaterületek elhatárolásáról gondoskodni kell.
Az alpintechnika alkalmazása során a munkavállalót a rögzítési ponthoz biztosító, a magasból történő lezuhanást megakadályozó, vagy annak biztonságos lefékezését, illetve a munkaterület megközelítését szolgáló eszközként kizárólag egyéni védőeszköz alkalmazható. Az alpintechnikát végző munkavállaló számára legalább a következő egyéni
védőeszközöket kell biztosítani:

a) 2 db félstatikus kötél (egy ereszkedő és egy biztosító),
b) 1 db teljes testhevederzet,
c) 1 db önfékező ereszkedő eszköz,
d) 1 db lezuhanásgátló,
e) 1 db Y alakú rögzítő kötél (kantár),
f) 8 db karabiner,
g) 1 db védősisak,
h) 1 db mászógép,
i) 1 db energiaelnyelő,
j) 3 db varrott heveder.
Ülőpad alkalmazása esetén, az lehetőleg egy darabból készített, legalább 45×35 centiméter, éles szélek és sarkaktól
mentes, a várható igénybevételnek ellenálló anyagú legyen.

059

Az alpintechnika során alkalmazott egyéni védőeszközöknek EK típustanúsítvánnyal,  illetve EK megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkezniük.