Alpintechnika, ipari alpinista

Alpintechnika        20141023_212345

Ipari alpintechnikai tevékenység (alpintechnika): a munkafeladat elvégzésének érdekében, nem állandóan és megszakításokkal folytatott olyan munkavégzés, ahol a 2 méter szintkülönbséget meghaladó ideiglenes munkahely megközelítése, az ott-tartózkodás, a munkafeladat végrehajtása és a munkahely elhagyása egyéni védőeszközök és meghatározott felszerelések összehangolt és egyidejű igénybevételével (alpintechnikai módszerrel) történik.

Az ipari alpinista Országos Képzési Jegyzékben meghatározott Ipari alpinista elnevezésű szakképesítéssel vagy ipari alpintechnika végzésére jogosító, jogszabály alapján elismert, vagy honosított külföldi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezik. Általában külső homlokzatokon magas szerkezeteken kötéltechnika segítségével, építenek, javítanak vagy  más módszerekkel nehezen hozzáférhető helyeken oldanak meg feladatokat.

Ipari alpinista alkalmazásával elérhető, hogy például vakoláshoz, kültéri festéshez, reklámfestéshez, javításokhoz vagy bármilyen egyéb munkákhoz nem kell felállványozni az épületeket, így jelentős költségek spórolhatók meg.

Általános munkabiztonsági szabályok
Alpintechnika csak akkor kezdhető meg, illetve folytatható, ha az megfelel a 11/2003. (IX. 12.) FMM rendeletben, valamint az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzésre vonatkozó egyéb jogszabályokban meghatározott előírásoknak.
Az alpintechnika és annak munkaterülete az Mvt. szerinti veszélyes technológiának, illetve munkahelynek minősül, amelynek üzemeltetésére az Mvt.ben foglaltakat kell alkalmazni.
Az alpintechnika csak olyan munkafeladat végrehajtása érdekében alkalmazható, amely két métert meghaladó szintkülönbség áthidalását igényli és a kiépíthető állványzat, vagy más műszaki megoldás ráfordítási igénye nem áll arányban a munkafeladattal.

img_1785

 

Az alpintechnika személyi feltételei:
Alpintechnikát csak olyan személy végezhet, aki
– 18. életévét betöltötte,
– Országos Képzési Jegyzékben meghatározott Ipari alpinista elnevezés szakképesítéssel vagy ipari alpintechnika végzésére jogosító, jogszabály alapján elismert, vagy honosított külföldi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezik.                                                                               – Időszakos szakmai orvosi vizsgálattal                                                                                                           – Névre szóló kijelöléssel rendelkezik                                                                                                               – Elsőségélynyújtó és munkavédelmi ismeretekkel rendelkezik